consultancy
consultancy

GPO-Healthcare adviseert ziekenhuizen op het gebied van Inkoop en Supply Chain Management (logistiek). Systematische methodologie ligt aan elk project ten grondslag. De bevindingen en aanbevelingen worden gedocumenteerd met een rapport of onderbouwd met een  business case om eventuele investeringen te rechtvaardigen. Ook levert GPO-Healthcare op verzoek de projectmanagement capaciteit om de beoogde veranderingen aan organisatie structuren, systemen en processen succesvol te implementeren