group procurement
group procurement

Volume bundeling en contractering

Group Procurement is het proces waarbij verschillende partijen hun volume bundelen en gezamenlijk als een partij de markt opgaan om zo een sterkere inkooppositie te realiseren.

GPO-Healthcare initieërt, organiseert en coördineert dit proces tussen de belanghebbende partijen binnen een ziekenhuis en tussen ziekenhuizen. Met dit gecombineerde volume wordt op de meest geschikte manier de markt op gegaan en zo wordt met een sterkere onderhandelingspositie lagere prijzen of betere voorwaarden gerealiseerd voor de deelnemende ziekenhuizen.

Hierdoor profiteren de aangesloten zorginstellingen van prijzen die beter zijn dan dat ze zelf met slechts hun eigen volume zouden hebben kunnen onderhandelen.

Centraliseren van kennis

GPO-Healthcare maakt specifieke productgroep kennis toegankelijk voor alle aangesloten instellingen. Deze kennis is of centraal binnen GPO-Healthcare aanwezig of beschikbaar vanuit een van de aangesloten instellingen. Hierdoor wordt slim en efficient omgegaan met specialistische expertise, die elk ziekenhuis afzonderlijk nooit zou kunnen rechtvaardigen en bekostigen binnen hun eigen organisatie.

Efficiënter inkoopproces

Door het gemeenschappelijk en gelijktijdig in de markt zetten van een tender besparen instellingen en leveranciers tijd en geld en wordt het hele inkoop traject eenmaal doorlopen in plaats van vele individuele parallele trajecten.

product categorieen